بورس تحصیلی دولت هلند

زمینه علمی: کلیه رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه‌های منتخب هلند

 

سطح تحصیلی بورس: لیسانس و فوق لیسانس

 

اهداکننده بورس: دولت هلند

 

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس: دانشگاه‌های منتخب هلند

 

کشورهای واجد شرایط: کشورهای خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA)

 

موارد پوشش بورس:

 

- کمک‌هزینه سالانه: 5000 یورو

 

مدت‌زمان پوشش بورس: سال اول تحصیل

 

نحوه درخواست: متفاوت (بر اساس دانشگاه مقصد)

 

آخرین مهلت درخواست:

 

1 فوریه 2019 (12 بهمن 1397)

 

1 می 2019 (11 اردیبهشت 1398)

 
آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@