معرفی بورس‌های تحصیلی

معرفی بورس‌های تحصیلی

۹ مطلب در شهریور ۱۴۰۲ ثبت شده است

بورس تحصیلی «Justus & Louise van Effen» دانشگاه صنعتی Delft

بورس تحصیلی «Justus & Louise van Effen» دانشگاه صنعتی Delft

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس
اهداکننده بورس: دانشگاه فناوری دلفت
محل تحصیل: دلفت، هلند
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کل هزینه تحصیل
- کمک هزینه سالانه زندگی: 30,000 یورو (برای شهروندان غیر عضو کشورهای اتحادیه اروپا)

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل   
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 1 دسامبر 2023 (10 آذر 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلی «دانشگاه آلبرتا» کانادا

بورس تحصیلی «دانشگاه آلبرتا» کانادا

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: لیسانس، فوق لیسانس، دکترا
اهداکننده بورس: دانشگاه آلبرتا
محل تحصیل: ادمونتون، کانادا   
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کل هزینه تحصیل

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل   
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 1 نوامبر 2023 (10 آبان 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلی «RTP» دانشگاه فناوری سیدنی

بورس تحصیلی «RTP» دانشگاه فناوری سیدنی

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس، دکترا
اهداکننده بورس: دانشگاه فناوری سیدنی
محل تحصیل: سیدنی، استرالیا
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کل هزینه تحصیل
- کمک هزینه سالانه: 32,500 دلار استرالیا  

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل   
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 15 اکتبر 2023 (23 مهر 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلی «DSU» دانشگاه میلان ایتالیا

بورس تحصیلی «DSU» دانشگاه میلان ایتالیا

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: لیسانس، فوق لیسانس، دکترا
اهداکننده بورس: دانشگاه میلان
محل تحصیل: میلان، ایتالیا
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کل هزینه تحصیل

- کمک هزینه سالانه: 7200 یورو

- خوابگاه مجانی یا کمک هزینه مسکن

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل   
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 30 سپتامبر 2023 (8 مهر 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلی ونیر دولت کانادا

بورس تحصیلی ونیر دولت کانادا

زمینه علمی: علوم طبیعی، علوم اجتماعی، بهداشت، علوم انسانی، مهندسی
سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس، دکترا
اهداکننده بورس: دولت کانادا
محل تحصیل: کانادا
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کل هزینه تحصیل
- کمک هزینه سالانه: 50,000 دلار کانادا

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 1 نوامبر 2023 (10 آبان 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلات تکمیلی دولت ایرلند

بورس تحصیلات تکمیلی دولت ایرلند

زمینه علمی: بدون محدودیت
سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس، دکترا
اهداکننده بورس: دولت ایرلند
محل تحصیل: ایرلند
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- کمک هزینه سالانه: 19 هزار یورو
- کمک هزینه پژوهش: 3,250 یورو در سال

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 12 اکتبر 2023 (20 مهر 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلی «IST-BRIDGE» اتریش

بورس تحصیلی «IST-BRIDGE» اتریش

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: فوق دکترا
اهداکننده بورس: موسسه دانش و فناوری اتریش
محل تحصیل: کلوسترنویبورگ، اتریش
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کامل هزینه تحصیل

مدت زمان پوشش بورس: 2 سال
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 5 نوامبر 2023 (14 آبان 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلی «دانشگاه وایکاتو» نیوزیلند

بورس تحصیلی «دانشگاه وایکاتو» نیوزیلند

زمینه علمی: فلسفه، موسیقی، آموزش، حقوق
سطح تحصیلی بورس: دکترا
اهداکننده بورس: دانشگاه وایکاتو
محل تحصیل: وایکاتو، نیوزیلند
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:

- کمک هزینه سالانه: 27,500 دلار نیوزیلند (پرداخت به صورت ماهانه)
- کمک هزینه خدمات دانشجویی

مدت زمان پوشش بورس: 3 سال
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 30 سپتامبر 2023 (8 مهر 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»

بورس تحصیلی «دانشگاه ملبورن» استرالیا

بورس تحصیلی «دانشگاه ملبورن» استرالیا

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه
سطح تحصیلی بورس: لیسانس
اهداکننده بورس: دانشگاه ملبورن
محل تحصیل: ملبورن، استرالیا
کشورهای واجد شرایط: همه به جز استرالیا و نیوزیلند

موارد پوشش بورس:

- کمک هزینه سال اول تحصیل: 10000 دلار استرالیا

- پوشش نصف یا کل هزینه تحصیل در هر ترم

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 30 نوامبر 2023 (9 آذر 1402)
«اطلاعات بیشتر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه فرهنگی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»