بورس تحصیلی «IST-BRIDGE» اتریش

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: فوق دکترا
اهداکننده بورس: موسسه دانش و فناوری اتریش
محل تحصیل: کلوسترنویبورگ، اتریش
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کامل هزینه تحصیل

مدت زمان پوشش بورس: 2 سال
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 5 نوامبر 2023 (14 آبان 1402)
«اطلاعات بیشتر»