بورس تحصیلی «دانشگاه آلبرتا» کانادا

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: لیسانس، فوق لیسانس، دکترا
اهداکننده بورس: دانشگاه آلبرتا
محل تحصیل: ادمونتون، کانادا   
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- پوشش کل هزینه تحصیل

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل   
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 1 نوامبر 2023 (10 آبان 1402)
«اطلاعات بیشتر»