بورس تحصیلات تکمیلی دولت ایرلند

زمینه علمی: بدون محدودیت
سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس، دکترا
اهداکننده بورس: دولت ایرلند
محل تحصیل: ایرلند
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:   

- کمک هزینه سالانه: 19 هزار یورو
- کمک هزینه پژوهش: 3,250 یورو در سال

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 12 اکتبر 2023 (20 مهر 1402)
«اطلاعات بیشتر»