بورس تحصیلی «دانشگاه SDU» دانمارک

زمینه علمی: الکترونیک و مکاترونیک  
سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس  
اهداکننده بورس: دولت دانمارک  
محل تحصیل: سوندربورگ، دانمارک  
کشورهای واجد شرایط: کشورهای غیر عضو EU/EEA  

موارد پوشش بورس:   

- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی
- کمک هزینه زندگی: ماهانه 3000 کرون دانمارک

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول مدت تحصیل  
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین» هم زمان با درخواست پذیرش تحصیلی 

آخرین مهلت درخواست: 1 سپتامبر 2021 (10 شهریور 1400)  
«اطلاعات بیشتر»