بورس تحصیلی «بنیاد Friedrich Ebert» آلمان

زمینه علمی: بدون محدودیت  
سطح تحصیلی بورس: لیسانس، فوق لیسانس  
اهداکننده بورس: بنیاد Friedrich Ebert آلمان  
محل تحصیل: دانشگاه های سرتاسر آلمان  
کشورهای واجد شرایط: ایران و ...  

موارد پوشش بورس:   

- کمک هزینه زندگی: ماهانه 861 یورو
- کمک هزینه بیمه درمانی
- کمک هزینه فرزند: ماهانه 276 یورو

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول مدت تحصیل  
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: امکان ثبت درخواست در هر زمانی از سال وجود دارد.  

«اطلاعات بیشتر»