بورس تحصیلی «دانشگاه کسب و کار کپنهاگ» دانمارک

زمینه علمی: اقتصاد
سطح تحصیلی بورس: دکترا
اهداکننده بورس: دانشگاه کسب و کار کپنهاگ
محل تحصیل: کپنهاگ، دانمارک
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:
- از 28 هزار تا 34 هزار کرون دانمارک
- پوشش شهریه تحصیلی
- پوشش هزینه سفر
- ارائه فضای کاری

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول مدت تحصیل
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: 15 سپتامبر 2023 (24 شهریور 1402)
«اطلاعات بیشتر»