بورس تحصیلی «دانشگاه گلاسگو» اسکاتلند

زمینه علمی: رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده
سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس
اهداکننده بورس: دانشگاه گلاسگو
محل تحصیل: گلاسگو، اسکاتلند
کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:  

- کمک هزینه تحصیل: 10,000 پوند

مدت زمان پوشش بورس: طول معمول دوره تحصیل
نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»
آخرین مهلت درخواست: متفاوت بر اساس رشته‌های تحصیلی (بین دی تا مرداد)
«اطلاعات بیشتر»